Jouw digitale veiligheid gewaarborgd

digitale veiligheid, ISO 27001

De betekenis van onze ISO 27001 certificering

In een wereld waarin digitale gegevens een cruciale rol spelen, is informatiebeveiliging van het allergrootste belang. Bij ValueIT nemen we onze verantwoordelijkheid serieus en streven we naar de hoogste standaarden in gegevensbeveiliging. In deze blogpost delen we onze reis naar de ISO 27001 certificering, de internationale standaard voor informatiebeveiliging. We bespreken wat dit betekent voor ons bedrijf, onze klanten en onze toewijding om jouw digitale veiligheid te waarborgen.

ISO 27001

NEN-ISO-27001 vertegenwoordigt de internationale standaard voor informatiebeveiliging, als integraal onderdeel van de ISO 27000 serie.

De normen binnen deze serie dragen bij aan de beveiliging van diverse soorten informatie, zoals financiële gegevens, personeelsinformatie, klantdata, en informatie die aan derde partijen is toevertrouwd. ISO 27001 ondersteunt ons bij het identificeren van risico’s in informatie- en cyberbeveiliging.

De ISO 27001 norm specificeert hoe informatie systematisch beveiligd kan worden en stelt eisen voor het vaststellen, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Management Systeem. In deze context heet dit systeem ISMS (Information Security Management System). Hieronder valt onder andere het periodiek uitvoeren van een risicoanalyse waarmee risico’s rondom de informatiebeveiliging worden weggenomen.
Met de ISO 27001 norm tonen wij aan dat we informatie- en cyberbeveiliging serieus nemen.

Het certificeringsproces

Een ISO 27001 certificaat wordt verstrekt door een onafhankelijke, neutrale en deskundige instelling. Organisaties met een ISO 27001 certificaat tonen aan dat ze het informatieproces beheersen en dat ze gegevens efficiënt beveiligen.

Het certificaat is in principe drie jaar geldig, waarbij twee tussentijdse audits plaatsvinden zodat de certificerende instantie kan bepalen of we nog steeds aan de eisen van de standaard voldoet.

In 2022 hebben we aangetoond aan alle eisen van de NEN-ISO-27001 norm te voldoen en daarmee het ISO 27001 certificaat behaald.

In april 2023 heeft de eerste opvolgaudit plaatsgevonden waarin verschillende aspecten van het ISO 27001 managementsysteem werden geëvalueerd. ValueIT is opnieuw met succes door de audit gekomen.

Vier jaar na de initiële certificering volgt de hercertificering, waarna het proces weer opnieuw begint.

Voordelen

Met deze certificering toont ValueIT aan haar klanten, werknemers en andere belanghebbenden aan zorgvuldig om te gaan met de informatie die aan ons wordt verstrekt.

Het ISO 27001 certificaat ondersteunt de geloofwaardigheid van onze onderneming, bevestigt dat ValueIT voldoet aan de wet- en regelgeving, toont aan dat informatiebeveiliging binnen onze organisatie van groot belang is en een goed gegevensbeveiligingsproces minimaliseert de risico’s. Ter voorbereiding op een ISO 27001 certificering zijn alle processen binnen ValueIT opnieuw nagelopen en geoptimaliseerd, wat leidt tot een efficiëntere aansturing van het management.

Conclusie

Ook dit jaar heeft ValueIT weer aangetoond er alles aan te doen dat jouw gegevens bij ons in veilige handen zijn.

 

Meer weten? Heeft u vragen over de ISO 27001 certificering of ons informatiebeveiligingsbeleid? Wij vertellen u graag meer.

Deel deze post

Altijd het laatste ICT-nieuws in jouw inbox?

Dat kan! Laat hieronder je e-mailadres achter en we beloven niet vervelend te zijn.

We hebben nog meer

Klaar om jouw ICT waardevol in te gaan zetten?

Neem vrijblijvend contact met ons op!